Tuesday, September 29, 2009

Rätta mig gärna!

Skulle jag göra mig skyldig till egna språkfel i denna blogg - rätta mig gärna. För även jag, som hackar på undermåligt språkbruk i svenska medier, är inte mer än människa. Konstruktiv kritik hjälper mig att utvecklas som skribent.

Jag anser emellertid inte att man kan ställa riktigt samma krav på mitt språkbruk som på yrkesjournalisters. De sistnämnda får betalt för sina tjänster och ska leverera högkvalitativa produkter. Självfallet är inte heller de mer än människor, och människor gör fel. Lösningen på problemet heter korrektur. Chefredaktörer: Låt språkproffsen granska murvlarnas texter innan dessa publiceras!

0 comments: