Tuesday, September 29, 2009

Gentele bryter mot subjektsregeln

Ovanstående är ett utdrag ur Genteles recension på "Det enda rationella", publicerad i DN den 25 september 2009. Gentele inleder stycket med ett brott mot subjektsregeln. Enligt subjektsregeln ska subjektet i bisatsen vara identiskt med det i huvudsatsen. I annat fall blir det lätt knasigt. Ett klassiskt exempel på brott mot subjektsregeln är:

"Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare, kan jag inte annat än beklaga Erik XIV".

En korrekt formulering vore: "Som de vuxna och mogna människor de fyra påstår sig vara måste de lösa även det problemet" där de i huvudsatsen syftar tillbaka på de vuxna och mogna människor de fyra påstår sig vara i bisatsen.

Förresten anser jag att filmtitlar ska stå inom citattecken (och att boktitlar ska kursiveras).

0 comments: