Wednesday, August 03, 2005

Apostrof är inte accent - accent är inte apostrof

De svenska skribenter och tidningsredigerare som kan skillnaden mellan apostrof och akut accent kan räknas på ena handens fem fingrar. Överallt i svenska tidningar och tidskrifter ser man engelska genitivuttryck av typen "Hell's Angels" skrivas med akut accent i apostrofens ställe: *Hell´s angels. Som om det inte vore nog iakttar skribenterna heller inte engelska skrivregler när de återger titlar på engelska, skrivregler som påbjuder att samtliga ord skrivs med versaler, med undantag för vissa formord såsom artiklar och prepositioner på färre än fem bokstäver samt samordnande konjunktioner:

"In titles, capitalize the first word, the last word, and all words in between except articles (a, an, and the), prepositions under five letters (in, of, to), and coordinating conjunctions (and, but). These rules apply to titles of long, short, and partial works as well as your own papers" (Anson, Schwegler, and Muth. The Longman Writer's Companion 240)

Jag kan tänka mig att man inte lär sig sådant som bruket av apostrof och accenttecken eller engelska språkregler i skolan i Sverige. Men som jag ser det är det journalistens skyldighet att ta reda på vad som är korrekt språkbruk i respektive språk. I Sverige finns det ett antal gedigna språkvetenskapliga verk som borde stå i varje journalists bokhylla. Några exempel är Svenska Språknämndens Svenska Skrivregler (titeln stavas så, med versaler), Norstedts Svenskt språkbruk - ordbok över konstruktioner och fraser, och den nyligen utgivna Språkriktighetsboken, också den av Norstedts. Även på nätet finns det snabb och gratis hjälp att hämta hos exempelvis Språkbanken (http://spraakbanken.gu.se/) eller Nationalencyklopedin (http://www.ne.se). Vill man veta vilka språkregler som gäller i engelskan hittar man det också lätt om man söker på Google.

Att vara okunnig må vara förlåtet, men att som yrkesutövande skribent föra sin okunnighet vidare till sina läsare är det inte. Skärpning, journalister!

3 comments:

Sandra said...

Väl skrivet! Jag stör mig något otroligt på accentanvändandet.

Lars Forslin said...
This comment has been removed by the author.
Lars Forslin said...

Håller helt med dig.
En annan språkfråga: skulle inte din blogg egentligen heta Normativa Norma, med tanke på genus?